تلاش ستودني شاعر




عنوان مجموعه اشعار : رباعی
شاعر : علیرضا همتی فارسانی


عنوان شعر اول : شیوه زمانه
این زندگی از پایه پر از ناچاری ست
چون شیوه ی این زمانه ناهنجاری ست
با این همه غصه که نمی شد خندید
لبخند تمام عکس ها اجباری ست


علیرضا همتی فارسانی




عنوان شعر دوم : دل
ویران توام به جز تو کمبودی نیست
وابسته ام و امید بهبودی نیست
انکار دل از جانب تو یعنی مرگ
این دل به خدا لایق نابودی نیست

علیرضا همتی فارسانی




عنوان شعر سوم : باید چه کند
از شدت فقر ؛ مرد باید چه کند
در معرض اوج درد باید چه کند
مانند درخت خشک در فروردین
با این همه برگ زرد باید چه کند

علیرضا همتی فارسانی
نقد این شعر از : انسیه موسویان
سه رباعي از آقاي عليرضا همتي فارساني پيش روي ماست. قبل از اين شعر ديگري از ايشان نخوانده ام و نمي دانم آيا در قالب هاي ديگر هم طبع آزمايي كرده اند يا خير؟ به هر روي رباعي هاي مورد نظر به لحاظ چهارچوب و ساختار اوليه قالب رباعي، خالي از اشكال اند اما ذكر چند نكته را درباره ي اين رباعي ها لازم مي دانم:
در رباعي اول در مصراع سوم شاعر به ضرورت وزن، فعل«نمي شد» را به كار برده كه در بافت جمله خوش ننشسته است. شكل مناسب و مورد انتظار اين فعل«نمي شود» بوده:
"با اين همه غصه كه نمي شود خنديد"
در رباعي دوم، مصراع پاياني كوبندگي و ضربه نهايي لازم را ندارد. اين در حالي ست كه در قالب رباعي، معمولاً سه مصراع نخست مقدمه اي براي مصراع آخر و ضربه ي نهايي هستند. اما در اين رباعي مصراع پاياني يك جمله ي خبري كاملاً معمولي ست:
" اين دل به خدا لايق نابودي نيست"
در همين رباعي، «ي» در كلمات قافيه از يك جنس نيست. به عبارت بهتر در كلمه «كمبودي» "ي" نشانه ي نكره است و در دو كلمه ي ديگر "ياي نسبت" است. اين تفاوت اگرچه سبب نمي شود كه قافيه را غلط بدانيم، در هنگام خوانش از رواني و قوت و غناي موسيقي شعر مي كاهد.
در رباعي سوم در مصراع دوم مي خوانيم:
در معرض اوج درد بايد چه كند؟
به نظر مي رسد عبارت " معرض اوج درد " دچار حشو است و يا لااقل تركيب دلچسب و زيبايي نيست؛ بهتر بود شاعر يا بگويد: " در معرض درد" و يا " در اوج درد"
در هر سه رباعي تلاش شاعر براي به كارگيري زبان و واژگان امروزي قابل تحسين است. رگه هايي از طنز نيز به شكل كمرنگ در اين رباعي ها حس مي شود.
در پايان بايد گفت در كنار مطالعه ي رباعي هاي خوب از شاعران كهن، مطالعه فراوان رباعي هاي شاعران معاصر مثل قيصر امين پور، حسن حسيني، وحيد اميري، محمدرضا سهرابي نژاد، جليل صفربيگي، بي‍ژن دايي چي، ميلاد عرفان پور و ...به ايشان كمك خواهد كرد كه با حال و هواي رباعي هاي امروزي بيشتر و بهتر آشنا شوند.

منتقد : انسیه موسویان

متولد اول مرداد 1355 در مشهد كارشناس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه علامه طباطبائي شاغل در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سمت کارشناس مسئول ادبیات کودکان و نوجوانان از سال 1374 تا کنون



دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.