پانته آ صفائیزندگی نامه
متولد 1359 بروجن.
دارای مدرک مهندسی مکانیک از دانشگاه کاشان و دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

کتاب ها
خوش به حال آهوها
گریه های حوا
دیشب کسی مزاحم خواب شما نبود؟
از ماه تا ماهی
روزهای آخر آبان
آویشن و اندوه
دفتین

جوایز
برگزیده دو دوره جشنواره شعر فجر
برنده جایزه گام اول
کاندیدای نهایی دو دوره جایزه قیصر امین پور
کاندیدای قلم زرین
کاندیدای کتاب سال دفاع مقدس

نقد ها
توجه به ساختار منطقی اثر
دقت در کاربرد کلمات و تصاویر
اگر از هم زمان گسسته شود
توجه به فرهنگ و باورهای مردم
توجه به کژتابی‌های معنایی
ضرورت مهار قافیه
شاعری، هنرنمایی در عرصهٔ زبان است
هیچ ابری سراغش نیامد
تأمل در ساختار روایت
اهمیت هنجارشناسی و توجه به دستور زبان
نوید طراوتی دوباره در شعر موزون
آینده‌ای روشن به شرط پشتکار و تأمل
در دایرهٔ ذهن و زبان گذشتگان
لزوم شکل گرفتن استعارهٔ کل
درنگ و وسواس بیشتر
رهایی از وسوسهٔ امنیت
تأمل در انتخاب گذشتگان
ضرورت وجود شباهت میان مستعارمنه و مستعارله
میراث شعر معاصر را فراموش نکنیم
پرداختن بیشتر به ظرائف کار
روایت شعر: روایت‌ سینمایی یا روایت داستانی؟
نگاه دقیق‌تر و سخت‌گیری بیشتر
آن شحنه در ولایت ما هیچ‌کاره نیست
مطالعهٔ بیشتر برای رسیدن به زبانی سالم‌تر
پرسشهای یک مخاطب
پرهیز از اکتفا کردن به سلیقهٔ عام
ابهام هنری یا نارسایی معنایی؟
توجه به همهٔ ابعاد یک اثر
بیشتر شاعرانه و کمتر ساختارمند
توجه بیشتر به ارتباط‌های ساختاری
قدری سخت‌گیرتر و دقیق‌تر
توجه به عناصر اصلی شعر
شور و جستجو
دقت در معانی و تصاویر ضمنی
تعمق بیشتر و آینده‌ای روشن‌تر
ورزیدگی در زبان٬ رمز توفیق
ضرورت دست‌یافتن به جهان‌بینی
توجه بیشتر به مخاطبان جدی ادبیات
نزدیک‌تر به سوژه و صمیمی‌تر با مخاطب
در مسیر رشد
توجه بیشتر به ویژگی‌های غزل معاصر
یازده رباعی
خورشید بی‌کسی است ولی بی‌پناه نیست
دقت در حوزهٔ معنایی کلمات
زبان و ورای زبان
سه شعر کوتاه
توجه به زبان و انسجام متن
جدیت در آموختن مقدمات
توجه بیشتر به ساختار زبان فارسی
مطالعهٔ جدی