پانته آ صفائیزندگی نامه
متولد 1359 بروجن.
دارای مدرک مهندسی مکانیک از دانشگاه کاشان و دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

کتاب ها
خوش به حال آهوها
گریه های حوا
دیشب کسی مزاحم خواب شما نبود؟
از ماه تا ماهی
روزهای آخر آبان
آویشن و اندوه
دفتین

جوایز
برگزیده دو دوره جشنواره شعر فجر
برنده جایزه گام اول
کاندیدای نهایی دو دوره جایزه قیصر امین پور
کاندیدای قلم زرین
کاندیدای کتاب سال دفاع مقدس

نقد ها
در جستجوی پرتو ماه
توجه به انسجام اثر
زیر خروارها حرف
سوار بر کشتی خیال
از سطح زبان تا عمق معنا
تنها با پر احساس
با نخی از شیدایی
تو خود آشنای راهی...
توجه به زبان و فضای شعر معاصر
یک دوست پرتوقع ولی فوق‌العاده!
انسجام محور عمودی و افقی
سلامت زبان، اساس نوشتن است
سعدی، سعدی و باز هم سعدی!
رسیدن به ساحت شعر
دستیابی به سلامت زبان
شعر آیینی در درجهٔ اول باید شعر باشد
کشف روابط جدید بین پدیده‌ها
از جبر قافیه‌ تا اختیار تصویر
کار شعر: اجرا یا توصیف؟
از آشنایی‌زدایی‌ در سطح زبان تا آشنایی‌زدایی معنایی و خلق تصویر
پیغام سروش و شنیدن رمزهای در پرده
دقت، توجه و تمرین بیشتر
رباعی و شاعرانگی
چند نکته
بگذاریم «قلم پر شود از شیدایی»
ارزش بومی‌گرایی در شعر
شگفتی و تصاویر فراواقع‌گرایانه
طی کردن راه‌های تازه
تضمین و دقت در آثار بزرگان
متن هنری یا جهان کامل و خودبسنده
دربارهٔ راه تازه‌ای فکر کنیم
احترام به زبان و شیوۀ نگارش فارسی
روایتمندی غزل را تأثیرگذارتر می کند
راهی که با پشتکار و مطالعه هموار می شود
شبکۀ ارتباط پدیده ها در فضای استعاری
جسارت عبور از مرزها
شعری پر از طبیعت
درهم تنیدگی واژگانی و قوت محور افقی
بسیارتر بخوانید
تمرین و تأمل
به هر طریق سرودن!
مطالعۀ بیشتر و یافتن الگوهای موفق
بدون ساز نواختن
دقت در استفاده از زبان
قافیۀ دشوار و ردیف ناهموار
جستجوی شعر در لایه های عمیق تر
باز هم تأمل در زبان
قافیه؛ بازیگر یا بازی گردان؟!
با مطالعۀ متون نثر گذشته، زبان شعرمان را بیمه کنیم
واژه های بی تفاوت، تصاویر بی طرف