پانته آ صفائیزندگی نامه
متولد 1359 بروجن.
دارای مدرک مهندسی مکانیک از دانشگاه کاشان و دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

کتاب ها
خوش به حال آهوها
گریه های حوا
دیشب کسی مزاحم خواب شما نبود؟
از ماه تا ماهی
روزهای آخر آبان
آویشن و اندوه
دفتین

جوایز
برگزیده دو دوره جشنواره شعر فجر
برنده جایزه گام اول
کاندیدای نهایی دو دوره جایزه قیصر امین پور
کاندیدای قلم زرین
کاندیدای کتاب سال دفاع مقدس