پانته آ صفائیزندگی نامه
متولد 1359 بروجن.
دارای مدرک مهندسی مکانیک از دانشگاه کاشان و دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

کتاب ها
خوش به حال آهوها
گریه های حوا
دیشب کسی مزاحم خواب شما نبود؟
از ماه تا ماهی
روزهای آخر آبان
آویشن و اندوه
دفتین

جوایز
برگزیده دو دوره جشنواره شعر فجر
برنده جایزه گام اول
کاندیدای نهایی دو دوره جایزه قیصر امین پور
کاندیدای قلم زرین
کاندیدای کتاب سال دفاع مقدس

نقد ها
مطالعهٔ بیشتر برای رسیدن به زبانی سالم‌تر
پرسشهای یک مخاطب
پرهیز از اکتفا کردن به سلیقهٔ عام
ابهام هنری یا نارسایی معنایی؟
توجه به همهٔ ابعاد یک اثر
بیشتر شاعرانه و کمتر ساختارمند
توجه بیشتر به ارتباط‌های ساختاری
قدری سخت‌گیرتر و دقیق‌تر
توجه به عناصر اصلی شعر
شور و جستجو
دقت در معانی و تصاویر ضمنی
تعمق بیشتر و آینده‌ای روشن‌تر
ورزیدگی در زبان٬ رمز توفیق
ضرورت دست‌یافتن به جهان‌بینی
توجه بیشتر به مخاطبان جدی ادبیات
نزدیک‌تر به سوژه و صمیمی‌تر با مخاطب
در مسیر رشد
توجه بیشتر به ویژگی‌های غزل معاصر
یازده رباعی
خورشید بی‌کسی است ولی بی‌پناه نیست
دقت در حوزهٔ معنایی کلمات
زبان و ورای زبان
سه شعر کوتاه
توجه به زبان و انسجام متن
جدیت در آموختن مقدمات
توجه بیشتر به ساختار زبان فارسی
مطالعهٔ جدی
قدری عمیق‌تر و قدری دقیق‌تر
تخیل، مهم‌ترین عنصر سازندهٔ شعر
قصیده و توجه ویژه به سلامت زبان
آن‌طور که باید...
در بند دزاشیب
توجه به نقد، راهنمای مسیری روشن
فصاحت و بلاغت
استعارهٔ مفهومی چه می‌گوید؟
تن‌کامه‌سرایی و زیباییِ پوشیده‌گویی
یک گام بلند
انتزاع بدون عینیت راهی به احساس ندارد
دفتر دانش ما جمله بشویید به می
حرفهای فراوان، شعر را به سمت شعار می‌برد
توجه ویژه به ساختارهای زبان
منزلی در سنگلاخ بادیه
در جستجوی پرتو ماه
توجه به انسجام اثر
زیر خروارها حرف
سوار بر کشتی خیال
از سطح زبان تا عمق معنا
تنها با پر احساس
با نخی از شیدایی
تو خود آشنای راهی...