انسیه موسویانزندگی نامه
 متولد اول مرداد 1355 در مشهد
 كارشناس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه علامه طباطبائي
شاغل در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سمت کارشناس مسئول ادبیات کودکان و نوجوانان از سال 1374 تا کنون

کتاب ها
 مجموعه شعر "شب ستاره و گیسو" –(غزل- نیمایی) انتشارات سوره ی مهر -1386
 مجموعه شعر " گوش ماهی لب ریز" (سپید و نیمایی)- انتشارات فصل پنجم-1390
 مجموعه شعر "بی تویی" (سپید – نیمایی و چهارپاره) انتشارات چکه 1391
 مجموعه شعر "با چتری از شکوفه "(شعر کودک ) انتشارات علمی و فرهنگی 1391
 مجموعه ی " بیایید شعر بگوییم " (آموزش کارگاهی شعر) انتشارات طلايي 1394
 مجموعه شعر "چهارشنبه های بستنی" (شعر نوجوان امروز) انتشارات کانون پرورش فکری 1394

جوایز
 برگزیده جشنواره ی شعر زنان تهران سال 1388
 برگزیده جشنواره ي شعر حج سال 1382
 برگزیده جشنواره ي شعر آينده روشن 1383
 برگزیده جشنواره ی سراسری نقد کتاب (در حوزه ی شعر کودک و نوجوان) سال 1388 با سه مقاله
 برگزیده جشنواره شعر نیمایی «ققنوس»- 1390
 برگزیده جشنواره شعر دانشجویان و طلاب سراسر کشور سال 1391
 برگزیده جشنواره شعر جوان کشور سال 1388
 تقدیر شده از سوی شورای کتاب کودک برای کتاب بی تویی
 راهیابی به فهرست لاک پشت پرنده با کتاب چهارشنبه های بستنی
 نامزد جشنواره ی کتاب های آموزشی رشد با کتاب بیایید شعر بگوییم
 برگزیده جشنواره ی کتاب کودک و نوجوان کانون با کتاب بیایید شعر بگوییم
 تقدیر شده در جایزه ی سراسری کتاب سال جمهوری اسلامی برای کتاب بیایید شعر بگوییم

نقد ها
رنگ و بوي اقليم در شعر
من بنان شعرهايت مي شوم
به لطفت مرا می بهاری؟
از دريچه ي چشم خود بنگريم
تا مقطع بي حاشيه
طبق معمول نباشيد
خواب بنفشه ها
پلي ميان ديروز و امروز
اصول اوليه
تنهایی دو نفره در عصر جدید
سرچشمه ي شاعرانگي
فرزند زمان خود بودن
شعر امروز، زندگي امروز
شعري پر از احساس
عرق ريزان روح
در كرانه ي پلك هايم
تا بهاري ديگر
رخ، دلبر، نگار، نهان، شيدا
حباب هاي بي تاب
سرودن بر اساس تجربه هاي زيسته
جزيره هاي دور از هم
بازي با كلمات
چندگانگي در زبان شعر
همه ي قافيه هاي من
شاعرِ زابراه
چگونه گفتن
ابتداي راه دشوار سرودن
نيمه ي تاريك ماه
تلاش براي نوآوري
نقش رديف در موسيقي و مضمون آفريني
ابهام، ايجاز، اطناب
شبها به سقف خيره مي شوم
تنهايي كنارم نشسته است
از شما بعيد استَ
رباعي هاي نيمايي و بي شكل
تشتت و پراكندگي
پاياني نه چندان خوش
شعر سپيد يا نثر شاعرانه؟
بازهم ساغر و پيرمغان
نكاتي در باب چهارپاره سرايي
به حداقل ها قانع نباشيد
زلف های پنج‌پنج و ابروان هشت هشت
شعر انتقادي و ترانه
شعر يا گزارش مستند؟
توازن و تعادل، دو اصل مهم
تناقض و ابهام
سرگردان و بلاتكليف
اهميت مهندسي كلام
زندگي شايد...
چند نكته ي كاربردي و بسيار مهم