انسیه موسویانزندگی نامه
 متولد اول مرداد 1355 در مشهد
 كارشناس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه علامه طباطبائي
شاغل در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سمت کارشناس مسئول ادبیات کودکان و نوجوانان از سال 1374 تا کنون

کتاب ها
 مجموعه شعر "شب ستاره و گیسو" –(غزل- نیمایی) انتشارات سوره ی مهر -1386
 مجموعه شعر " گوش ماهی لب ریز" (سپید و نیمایی)- انتشارات فصل پنجم-1390
 مجموعه شعر "بی تویی" (سپید – نیمایی و چهارپاره) انتشارات چکه 1391
 مجموعه شعر "با چتری از شکوفه "(شعر کودک ) انتشارات علمی و فرهنگی 1391
 مجموعه ی " بیایید شعر بگوییم " (آموزش کارگاهی شعر) انتشارات طلايي 1394
 مجموعه شعر "چهارشنبه های بستنی" (شعر نوجوان امروز) انتشارات کانون پرورش فکری 1394

جوایز
 برگزیده جشنواره ی شعر زنان تهران سال 1388
 برگزیده جشنواره ي شعر حج سال 1382
 برگزیده جشنواره ي شعر آينده روشن 1383
 برگزیده جشنواره ی سراسری نقد کتاب (در حوزه ی شعر کودک و نوجوان) سال 1388 با سه مقاله
 برگزیده جشنواره شعر نیمایی «ققنوس»- 1390
 برگزیده جشنواره شعر دانشجویان و طلاب سراسر کشور سال 1391
 برگزیده جشنواره شعر جوان کشور سال 1388
 تقدیر شده از سوی شورای کتاب کودک برای کتاب بی تویی
 راهیابی به فهرست لاک پشت پرنده با کتاب چهارشنبه های بستنی
 نامزد جشنواره ی کتاب های آموزشی رشد با کتاب بیایید شعر بگوییم
 برگزیده جشنواره ی کتاب کودک و نوجوان کانون با کتاب بیایید شعر بگوییم
 تقدیر شده در جایزه ی سراسری کتاب سال جمهوری اسلامی برای کتاب بیایید شعر بگوییم

نقد ها
چون كه با كودك سر و كارت فتاد...
جور ديگر بايد ديد
تصويرهاي ديروزي، قافيه هاي امروزي
بيان ملموس انديشه ها و احساسات
شاعر امروز، زبان ديروز
به دنبال حرف هاي عميق تر
دشوارم و سنگينم و خاقاني خويشم
عبور از مقدمات
حفظ كردن هفتاد هزار بيت
مثل نام خانوادگي ات شجاع باش !
تزاحم تصاوير و ابهام در شعر
قامتش را سرو گفتم
و باز هم در اهميت زبان شعر
دغدغه هاي ارزشمند يك معلم رياضي
شعر يا گزين گويه؟
مشق هايي كه كامل تر شده اند
رعايت مقدمات و اصول ابتدايي
حرف، پيام، نثر، شعر
مشق هاي سپيد نيمايي
ضرورت توجه به چيدمان كلمات
بهره گيري از تجربه هاي ملموس زندگي امروز
لذت كشف را از مخاطب نگيريم
حرف مردم زمانه
كسب تجربه در قالب هاي گوناگون
از هر زبان كه مي شنوم
از شاخه اي به شاخه ي ديگر پريدن
شاخه مريم تازه روييده
بوسيدن گل انار
شعر تاريخ مصرف دار يا شعر ماندگار؟
يك گام به جلو يا به عقب؟
تا آفتاب فردا
برخورد جدي و سختگيرانه
ضرورت نگاه جزئی و عینی
از كليشه ها دوري كنيم
لزوم مطالعه ي شعرهاي نيمايي موفق
فوران انديشه ها در شعر
توجه به زبان در عين انديشه محوري
چند هزار بیت شعر حفظید؟
مفاهیم ازلی و جاودانه
شعر فرمولی ننویسیم
لرزش یا لکنت؟
جور دیگر دیدن
با وسواس و سخت گيري، ويرايش كنيد
اهميت شعر خواندن زياد و حفظ كردن
شعر آييني با نگاهي ديگر
مجنون بیابان ها یا مجنون خیابان ها؟
كشف شاعرانه و غافلگيري مخاطب
توجه به ارزش كلمات
تجربه ي تازه با پشتوانه اي غني
دوگانگی زبان و بیان