انسیه موسویانزندگی نامه
 متولد اول مرداد 1355 در مشهد
 كارشناس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه علامه طباطبائي
شاغل در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سمت کارشناس مسئول ادبیات کودکان و نوجوانان از سال 1374 تا کنون

کتاب ها
 مجموعه شعر "شب ستاره و گیسو" –(غزل- نیمایی) انتشارات سوره ی مهر -1386
 مجموعه شعر " گوش ماهی لب ریز" (سپید و نیمایی)- انتشارات فصل پنجم-1390
 مجموعه شعر "بی تویی" (سپید – نیمایی و چهارپاره) انتشارات چکه 1391
 مجموعه شعر "با چتری از شکوفه "(شعر کودک ) انتشارات علمی و فرهنگی 1391
 مجموعه ی " بیایید شعر بگوییم " (آموزش کارگاهی شعر) انتشارات طلايي 1394
 مجموعه شعر "چهارشنبه های بستنی" (شعر نوجوان امروز) انتشارات کانون پرورش فکری 1394

جوایز
 برگزیده جشنواره ی شعر زنان تهران سال 1388
 برگزیده جشنواره ي شعر حج سال 1382
 برگزیده جشنواره ي شعر آينده روشن 1383
 برگزیده جشنواره ی سراسری نقد کتاب (در حوزه ی شعر کودک و نوجوان) سال 1388 با سه مقاله
 برگزیده جشنواره شعر نیمایی «ققنوس»- 1390
 برگزیده جشنواره شعر دانشجویان و طلاب سراسر کشور سال 1391
 برگزیده جشنواره شعر جوان کشور سال 1388
 تقدیر شده از سوی شورای کتاب کودک برای کتاب بی تویی
 راهیابی به فهرست لاک پشت پرنده با کتاب چهارشنبه های بستنی
 نامزد جشنواره ی کتاب های آموزشی رشد با کتاب بیایید شعر بگوییم
 برگزیده جشنواره ی کتاب کودک و نوجوان کانون با کتاب بیایید شعر بگوییم
 تقدیر شده در جایزه ی سراسری کتاب سال جمهوری اسلامی برای کتاب بیایید شعر بگوییم

نقد ها
هزار كبوتر سفيد در من
ضرورت مطالعه ي شعر امروز
در اوج، شعر را تمام كن
پول داری فقط تو با یک ژن
لطفا خسيس باشيد
مضمون پردازي هاي بديع
هين سخن تازه بگو! تا دو جهان تازه شود
حشوها با شعر چه مي كنند؟
دايره ي واژگاني گسترده
هرس كردن درخت شعر
توضيح يا توصيف؟
دور ريختن سياه مشق ها
گزينش و چينش واژه ها
همدلي و همدردي
زياد شعر بخوانيد، زياد شعر بنويسيد
نيمي از من پنهان است
سکوتی سنگین بر محتوایم نشسته است
بر اسب بالدار خيال
يك شعر با دو فضاي متفاوت
ايستادگي به پاهايم نمي آمد
خودش را ورق مي زد
نسيمي كه از لاي ميله ها رد شد
دلبستگي ها و شيفتگي هاي شاعرانه
كلمه ها و تركيب هاي تازه
سيمرغ روي كوه به من فكر مي كند
زبان ما و زبان سخنوران
با سخت گيري، ويرايش كنيم
راز غزل هاي حافظ
از غزل تا سپيد
با مرگ دويدن
معمايي كه حل شده است
شيفته و فريفته ي قافيه ها نشويم
يك تمرين ساده
انس و الفت با شعر امروز
شيفته ي كشف هاي تازه ي خود نشويم
به دوش كشيدن بهار
قافيه هاي كم خون و بيجان
ضرورت بازنگري و ويرايش شعر
رديف، نعمت بزرگي در شعر فارسي
راه پر فراز و نشيب سرودن
يك اتفاق تازه
آغازي اميد بخش
غزل هاي مضمون گرايانه
توجه به معاني چندگانه ي كلمات
بارقه هايي اميد بخش
يك خواب شعرگونه
صحبت از دام و دانه و صياد
پر زدن به رسم كبوترها
مهرباني در اتوبان نگاه
راه پر فراز و نشيب سرودن