ارمغان بهداروندزندگی نامه
ارمغان بهداروند
دکتری زبان و ادبیات فارسی
دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت
دبیر آوازهای سرزمین مادری
دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان
سردبیر نشریه جمع جمعه
مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰)
به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵)
اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲)
این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲)
اهل قبور (سال 1396)

کتاب ها
مخاطب ممنوع
به من كه رسيدي بپيچ
اين روزها كه مي گذرد
انديمشك پلاك 9
اهل قبورنقد ها
چرا شعر؟
راه روشن فردا
خیال بافی با تخیل فرق دارد
با چراغی در دست
نقش متمایز شکل در شعر
سادگی و معناآفرینی
کارگردانی هنری متن
موهبت موسیقی
زیر بار سنگین تعلق
بخوان بخوان بخوان
قابل پیش بینی شدن شگرد اجرایی شعر
خلاء اندیشه زایی و خلاقیت
حرکت از شبه شعر به شعر
زیبایی و تناسب در چرخه ترکیب سازی
غیاب مخرب وزن
به امیدواری و مجاهدت خواندن و نوشتن
گزارش هیچ...
شباهت های ناگزیر...
شکل ویژه احضار اشیا
توسعه تجربیات شخصی و تخیل
جو غالب سپیدنویسی
مشقت خلق شعر
شعر خلق زیبایی است
باید جهان خود را خلق کنیم نه جهان دیگران را
راه روشن گفتگو
تزیین و تذهیب شعر
بی تعجیل در انتشار مطالعه کنیم
خلق جهانی فراتر
چهره آرایی شکل و شلختگی متن
با احتمال خلق زیبایی
جهان ذهنی زایا
راه روشن پیش رو...
هدایت وضعیت سیل آسای خیال
در همراهی مولف و مخاطب
بخوان و دوباره به میدان بیا
در غیاب فضیلت های ادبی
سویه های امیدوارکننده ی تخیل
روایت چند لایه ی متن
صعود از راه های نو
رعایت سیر منطقی روایت
تناسب دانستگی و تجربه شاعر
افسون آغازین شعر
دشواری رویارویی در متن
فضای مبتنی بر خلق معنا
عدم رضایتمندی ادبی
موهوم نویسی مزیت نیست
زمینه های مشترک حسی
از خانه تکانی در شعر نترسیم
لحظه وقوع شعر
اصطکاک هنری و التذاذ ادبی اثر
مقالات
در نام و نشان كتب شعر (گناه دريا/ فريدون مشيري) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (مانلي/ نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام ونشان كتب شعر (از زبان برگ/ شفيعي كدكني) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (آخرين نبرد/ اسماعيل شاهرودي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (جاي پا/ سيمين بهبهاني) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (بيعت با بيداري/ طاهره صفارزاده) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (ققنوس در باران- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (ماخ اولا- نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (هواي تازه- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر( حنجره زخمي تغزل- حسين منزوي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان کتب شعر (ارغنون - مهدی اخوان ثالث) / ارمغان بهداروند
روايتي از معشوقه انگاري در شعر نزار قباني و احمد شاملو / ارمغان بهداروند
شاعرانگي هاي بيهقي / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (وقت خوب مصائب) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب (من فقط سپيدي اسب را گريستم) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (با دماوند خموش) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (از زبان برگ) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر- 13 (مرثيه هاي خاك) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (12) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (11) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (10) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (9) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب هاي شعر (8) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (7) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (6) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (5) / ارمغان بهداروند
در نام و شنان كتب (4) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (3) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (2) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (1) / ارمغان بهداروند
روند تكوين شعر قيصر امين پور / ارمغان بهداروند