ارمغان بهداروندزندگی نامه
ارمغان بهداروند
دکتری زبان و ادبیات فارسی
دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت
دبیر آوازهای سرزمین مادری
دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان
سردبیر نشریه جمع جمعه
مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰)
به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵)
اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲)
این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲)
اهل قبور (سال 1396)

کتاب ها
مخاطب ممنوع
به من كه رسيدي بپيچ
اين روزها كه مي گذرد
انديمشك پلاك 9
اهل قبورنقد ها
لحظه وقوع شعر
اصطکاک هنری و التذاذ ادبی اثر
سطرهای پنهان شعر...
آماده ی پرواز...
رویکرد مکانیکی خلق هنری
در غیاب شعر...
به فکر ماندگاری شعر هم باشیم
آراسته به تظاهرات ادبی
مسیریابی ادبی
شعر و کنش اجتماعی
به پذیرش معنایی در مخاطب فکر کنیم
به گزینی در متن شعر
شعرآگاهی...
بی عصای آگاهی
نگران سرنوشت شعر باشیم
جراحی‌های کوچک شعری
فقدان ادبیت در زبان
به تمرکز مخاطب کمک کنیم
بی علائم ادبی
بخوانیم و بدانیم بعد بنویسیم
یک قدم بزرگ
بی هیچ عجله ای بنویسیم...
شعر جدول ضرب نیست! بیشتر بخوانیم
دوباره خوانی نیما
در غیاب شعر...
آگاهی در شعر
شعر از اندیشه متولد می شود
آنم آرزوست
ارزش افزوده تخیل و موسیقی
بیگانه سازی زبان شعر
ریشه در اندیشه
نشاط ادبی لازمه شعر است
مدیریت کردن ذهن فانتزی
شعر، صنعت است
هوشیاری هنری
در تدارک انتقال اتفاق شعر
به کیفیت متن هم توجه کنیم
شروعی قابل دفاع...
همان هراس همیشه
نترسیم از تجربه
شلیک به شکل شعر
شعر و ویژگی های سینمایی
راه که بیفتیم ترسمان می ریزد
سرسختی آغاز
نجات یک شعر
کیسیت ها و چیستی ها
شکل های طوفانی شعر
پردازش ذهنی خلاق
لحظه وقوع شعر
جهان تازه بجوییم
مقالات
در نام و نشان كتب شعر (گناه دريا/ فريدون مشيري) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (مانلي/ نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام ونشان كتب شعر (از زبان برگ/ شفيعي كدكني) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (آخرين نبرد/ اسماعيل شاهرودي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (جاي پا/ سيمين بهبهاني) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (بيعت با بيداري/ طاهره صفارزاده) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (ققنوس در باران- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (ماخ اولا- نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (هواي تازه- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر( حنجره زخمي تغزل- حسين منزوي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان کتب شعر (ارغنون - مهدی اخوان ثالث) / ارمغان بهداروند
روايتي از معشوقه انگاري در شعر نزار قباني و احمد شاملو / ارمغان بهداروند
شاعرانگي هاي بيهقي / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (وقت خوب مصائب) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب (من فقط سپيدي اسب را گريستم) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (با دماوند خموش) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (از زبان برگ) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر- 13 (مرثيه هاي خاك) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (12) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (11) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (10) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (9) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب هاي شعر (8) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (7) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (6) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (5) / ارمغان بهداروند
در نام و شنان كتب (4) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (3) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (2) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (1) / ارمغان بهداروند
روند تكوين شعر قيصر امين پور / ارمغان بهداروند