حسین جلال‌پورزندگی نامه
متولد ۱۳۵۵ در گناوه
شاعر

کتاب ها
مجموعه‌ی‌ غزل «کلاغِ بعد از باغ» (انتشارات داستان‌سرا)
تصحیحِ «دیوان محمّدخان دشتی» (انتشارات بامداد نو)
تصحیح «دیوان خواجوی کرمانی»
تصحیح مثنوی «همای و همایون» خواجوی کرمانی
تصحیح مثنوی «گل و نوروز» خواجوی کرمانی
تصحیح مثنوی «گوهرنامه» خواجوی کرمانی
تصحیح مثنوی «کمال‌نامه» خواجوی کرمانی
تصحیح مثنوی «روضه‌الانوار» خواجوی کرمانی