علی رضا فرهومندزندگی نامه
دارای مدرک مهندسی عمران و کارشناس ارشد ژیوتکنیک
شاعر، منتقد ادبی و مترجم
مسیول صفحات ادبی پیام زنجان و مهر زنجان اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد
چاپ شعر، نقد و ترجمه های مختلف در نشریات و سایت های ادبی کشوری و استانی
رییس انجمن ادبی اشراق از سال 93 تا 95
داور چند جشنواره استانیجوایز
منتخب جشنواره کشوری دانش آموزی 1375
منتخب جشنواره شعر و قصه استان زنجان 1379