افسون امینیزندگی نامه
متولد ششم خرداد ماه 1350 در رامسر. شاعر بزرگسال (36 سال)، نویسندۀ کودک و ویراستار. دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه. حوزۀ تخصصی کار: ادبیات و نشریات تخصصی نقد و نظریه در ادبیات کودک. شاغل در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

کتاب ها
کتاب‌ها:
شعر بزرگسال: حق با درخت بود(در دست چاپ/ انتشارات قدیانی)
شعر کودک: صدای خرخر از کجاست (در دست چاپ/ انتشارات لوپتو)
داستان کودک: چی مثل چیه/ کدوتنبل/ دوست عجیب من/ صدایی عجیب در جنگل/ حوض و ماه/ هندوانه‌ی شب یلدا/ سنگ و باد/ دیو و ماهیگیر و....