آرش شفاعیزندگی نامه
شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.

کتاب ها
تهران شبیه هر شب دیگر سیاه بود، جمعه خیابان ولیعصر، در حد مرگ، پنکه قدیمی، ترافیک فرشتهنقد ها
بذور کاکتوس ها
مجموعه ای از کلمات و اصطلاحات
سختی شاعری در «کشف کردن» است
دایرۀ واژگان را وسیع تر کنید
آه من حرام شده ام
اصول قافیه و وزن را بیاموزید و تمرین کنید
مثل سروی در آ ن وسط مانده
ذغال گرفتن از دایناسور
یک بار دیگر این شعر را بسرایید
این کار سخت، شدنی است
هم رنگ جماعت نشدن ساده نبود
غزل هایی خوب اما بی شناسنامه
سخن دوست خوش تر است
در اهمیت «ابهام» در شعر
خودتان را جای مخاطب بگذارید
محکوم به مجبور شدن
«تسبیح» به مثابه نخ تسبیح
سنگچینی از اجاقی خرد
مثل گفتن به جای غزل گفتن
تفاوت شعر سپید و متن ادبی
مطالعۀ شعر را پیگیرانه دنبال کنید
چرت مخاطب را پاره کن
آقای شاعر! به خودت بیا
خوش آمدی استاد!
هارمونی در رباعی یادتان نرود
همان حرف ها را تکرار می کنیم
به کیفیت بندیش
به ریزه کاری‌های زبانی دقت کنیم
محافظه کار نباشید
ارتباط غزه و سین کیانگ
ردپای پلنگ صورتی
دشواری رباعی سرایی
رباعی هایی که رباعی نیست
رعایت وزن را جدی بگیرید
شعر موفق، شگفت آور است
شعر کوتاه، سخت تر است
شاعر زمانۀ خود بودن
قدر یک دنیا سخن با پیرهن دارم
قضاوت با شاعر و خوانندگان!
بی رحمانه حذف کن!
مجوز ورود به قورباغۀ درختی
«نامه های نیما» را بخوانید
فردیت شاعرانه را فراموش نکنیم
زبان و باز هم زبان
زمین مرکز عالم نیست
ریسک کردن، شکست خوردن هم دارد
تجربه های مقدماتی در شعر نیمایی
به کلمات دقت کن
نثر یا شعر؟!
تمرکز بر روی وزن شعر