آرش شفاعیزندگی نامه
شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.

کتاب ها
تهران شبیه هر شب دیگر سیاه بود، جمعه خیابان ولیعصر، در حد مرگ، پنکه قدیمی، ترافیک فرشتهنقد ها
فکری به حال حشو کنید
مبحث شیرین وزن
گرگ به اندازۀ کافی
ایده های خوب، اجراهای بد
دو نگاه به یک شعر
ابهام یا بی معنایی؟
ابهام‎‌هایی که بی‌پاسخ می‌مانند
سرنوشت عبرت آموز شاعران سبک هندی
پشت دیوار فخامت
شعرهایی که حرف دارند
سلامت زبان فدای وزن شده است
نیمایی‌هایی که «شعرنو» نیست
وزن، وزن، وزن!
محال و مجال
خواب خرس بی‌غمی
تلخی های بی دلیل
تو من را خار کردی
گریۀ یک مرد نابینا
شعر را دوباره تقطیع کنید
تکنیک‌های تکراری را استفاده نکنید
بس کشته که پای اینترنت داری
توضیح نده!
حرف هایی دربارۀ رباعی
شاعری در مسیر
وقتی انسان سگ را گاز می گیرد
فوت کوزه گری کجاست؟
برای اقناع انرژی لازم است
به طرف عمق حرکت کنید
کشفی که به سرانجام نرسید
نمونۀ خوب غزل اجتماعی
اصل اول فراگیری وزن شعر
رباعی سرایی سخت است
عروض را باید بیاموزید
مهندسی کلمات
تزاحم تصویر
فاصلۀ ذهن و کاغذ
هندی سرایی بعد از نیما
دو غزل خوب، یک ترانۀ متوسط
طرحی که رها شد
دنیای بیرون را دریاب
ناگهان یک «گراز»
کلاه یا دستکش، مسأله این است
تخیل هرچه رهاتر، بهتر
ریسک هم لازم است
از مثنوی تا غزل
کلمه نه، ساختار!
سختی و سادگی شعر آیینی
محافظه کاری تا کجا؟!
دو چهره از یک شاعر
افراط در گیومه!