آرش شفاعیزندگی نامه
شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.

کتاب ها
تهران شبیه هر شب دیگر سیاه بود، جمعه خیابان ولیعصر، در حد مرگ، پنکه قدیمی، ترافیک فرشتهنقد ها
آسان گیری در شعر ممنوع!
من کباب شمایلت هستم
ریزه کاری ها را جدی بگیرید
زبان از وزن شکست خورده است
گریه اما بیشتر اتفاق می‌افتد
تفاوت دو شعر از یک شاعر
طرحی تازه برای موضوعی کلیشه‌ای
طاقتم بی طاق شده
شعر نیمایی را درست بفهمیم
چالش اول: قافیه!
کلیشه شکستن به تنهایی زیبایی آفرین نیست
در توصیف نمانید
حضور کوپرنیک در شعر فارسی
خط به خط از عشق گفتن
به سوی قصیدۀ امروزین
هارمونی زبانی از دست رفته است
هارمونی را فراموش نکنید
دست خودتان را رو نکنید
«دست» هایم را بشمار!
کار سخت شاعری
مخاطب منتظر مانده است
بذور کاکتوس ها
مجموعه ای از کلمات و اصطلاحات
سختی شاعری در «کشف کردن» است
دایرۀ واژگان را وسیع تر کنید
آه من حرام شده ام
اصول قافیه و وزن را بیاموزید و تمرین کنید
مثل سروی در آ ن وسط مانده
ذغال گرفتن از دایناسور
یک بار دیگر این شعر را بسرایید
این کار سخت، شدنی است
هم رنگ جماعت نشدن ساده نبود
غزل هایی خوب اما بی شناسنامه
سخن دوست خوش تر است
در اهمیت «ابهام» در شعر
خودتان را جای مخاطب بگذارید
محکوم به مجبور شدن
«تسبیح» به مثابه نخ تسبیح
سنگچینی از اجاقی خرد
مثل گفتن به جای غزل گفتن
تفاوت شعر سپید و متن ادبی
مطالعۀ شعر را پیگیرانه دنبال کنید
چرت مخاطب را پاره کن
آقای شاعر! به خودت بیا
خوش آمدی استاد!
هارمونی در رباعی یادتان نرود
همان حرف ها را تکرار می کنیم
به کیفیت بندیش
به ریزه کاری‌های زبانی دقت کنیم
محافظه کار نباشید