آرش شفاعیزندگی نامه
شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.

کتاب ها
تهران شبیه هر شب دیگر سیاه بود، جمعه خیابان ولیعصر، در حد مرگ، پنکه قدیمی، ترافیک فرشتهنقد ها
شعر سرکشی کرده
شعر یا شعرنو؟
سرگردانی یا حیرت؟
دربارۀ پیچیدگی و سادگی
تنها بیت دوم
زبان، زبان، زبان
شناگری که از آب می‌ترسد
یک شعر نسبتاً جمع و جور
خوشحالم که اشعار شما را نقد همی کنم
شاعر مثل قاتل حرفه‌ای عمل می‌کند
شعر را سخت بگیرید، خیلی سخت!
اول؛ وزن
ابهام در تصویر
تجربه‌هایی که تجربه شده‌اند
دو راهبرد در کوتاه سرایی
باید توقعمان را از شعر بالا ببریم
شعر نباید یک بار مصرف باشد
شعرهایی که هنوز «نو» نیست
شعر کوتاه و فضاهای تازه کشف شده
شکست در شگفت انگیزی
ساده گیری خطرناک است
چرا درخت؟ چرا زمین؟
فربه شدن تخیل
متوقف در لایۀ اول
چرا باید امروزی شعر گفت؟
یوسف خوش جمال درباری!
قافیه برای شعر یا شعر برای قافیه
قاه قاه لب
برنامه مطالعاتی برای خود تنظیم کنید
شعر کوتاه اعتماد به نفس می‌خواهد
فکری به حال حشو کنید
مبحث شیرین وزن
گرگ به اندازۀ کافی
ایده های خوب، اجراهای بد
دو نگاه به یک شعر
ابهام یا بی معنایی؟
ابهام‎‌هایی که بی‌پاسخ می‌مانند
سرنوشت عبرت آموز شاعران سبک هندی
پشت دیوار فخامت
شعرهایی که حرف دارند
سلامت زبان فدای وزن شده است
نیمایی‌هایی که «شعرنو» نیست
وزن، وزن، وزن!
محال و مجال
خواب خرس بی‌غمی
تلخی های بی دلیل
تو من را خار کردی
گریۀ یک مرد نابینا
شعر را دوباره تقطیع کنید
تکنیک‌های تکراری را استفاده نکنید