آرش شفاعیزندگی نامه
شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.

کتاب ها
تهران شبیه هر شب دیگر سیاه بود، جمعه خیابان ولیعصر، در حد مرگ، پنکه قدیمی، ترافیک فرشتهنقد ها
دو شعر متفاوت از یک شاعر
شعر گفتن در نگاه اول ساده است
توجه به زبان، لطفاً
گریختن از تلۀ تکرار
فضاهای تازه را تجربه کن!
دردسر «تبرسازی»
چرا سه شنبه؟!
کافه و باران را بی خیال شوید!
شتاب زدگی در نوآوری
وسواس در زبان شعر
بازی با زبان لازمۀ کار شاعری است
تعریف ما از شعر چیست؟
باید بی رحمانه شعر را کوتاه کرد
رباعی های یک بیتی
چندفضایی در زبان
از چپ به راست ننویسید
تفاوت ایجاز و خلاصه گویی
فرارفتن از کلیشه‌ها
تفاوت شعر اجتماعی و نظم
عشق و تشبیه به انواع بلایای طبیعی
شاعری با شتاب زدگی ممکن نیست
چه گفتن یا چگونه گفتن؟
آسان گیری در شعر ممنوع!
من کباب شمایلت هستم
ریزه کاری ها را جدی بگیرید
زبان از وزن شکست خورده است
گریه اما بیشتر اتفاق می‌افتد
تفاوت دو شعر از یک شاعر
طرحی تازه برای موضوعی کلیشه‌ای
طاقتم بی طاق شده
شعر نیمایی را درست بفهمیم
چالش اول: قافیه!
کلیشه شکستن به تنهایی زیبایی آفرین نیست
در توصیف نمانید
حضور کوپرنیک در شعر فارسی
خط به خط از عشق گفتن
به سوی قصیدۀ امروزین
هارمونی زبانی از دست رفته است
هارمونی را فراموش نکنید
دست خودتان را رو نکنید
«دست» هایم را بشمار!
کار سخت شاعری
مخاطب منتظر مانده است
بذور کاکتوس ها
مجموعه ای از کلمات و اصطلاحات
سختی شاعری در «کشف کردن» است
دایرۀ واژگان را وسیع تر کنید
آه من حرام شده ام
اصول قافیه و وزن را بیاموزید و تمرین کنید
مثل سروی در آ ن وسط مانده