آرش شفاعیزندگی نامه
شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.

کتاب ها
تهران شبیه هر شب دیگر سیاه بود، جمعه خیابان ولیعصر، در حد مرگ، پنکه قدیمی، ترافیک فرشتهنقد ها
صفت‌های خنثی شعر را پایین می‌کشد
ضعف در زبان را جدی بگیرید
مطالعه، تمرین، مطالعه
آموختن وزن گام اول
چند نکته درباره چند رباعی
جای تخیل خالی است
از مقایسه شعرمان با شعرهای دیگر جلوگیری کنیم
تفاوت سطح میان سه شعر
به شیوۀ ارائۀ تصویر هم باید فکر کرد
دوفضایی در شعر
چو گل گر خرده‌ای داری...
وزن را بیشتر تمرین کنید
روایتی که از دست رفته است
درباره سه رباعی
ابهام‌هایی که هنوز هست
حیرت به جای لذت
مطالعه در کنار علاقه
مثل سرعت گیر می‌ماند
اجرا کردن «تکرار»
2 نکته دربارۀ 3 شعر
قافیه ها ایراد دارند
توجه به تخیل
تکلیف خودتان را روشن کنید
دنباله روی از قالب
یک پیشنهاد
اقتصاد کلمات
یک جای خالی را پر کنید
بیرون آمدن از محدودیت، خودش یک هنر بزرگ است
کاهش سطح توقع مخاطب
در ابتدا وزن را بیاموزید
سالی که غرور گدایی کرد
اهمیت ایجاد هارمونی در اثر هنری
توضیح دادن در شعر ممنوع است!
قواعد قافیه و وزن را بیاموزید
فقط توصیف کافی نیست
قواعد قافیه را بیاموزید
در مذمت گاو بدعهدی معشوقه
دایرۀ واژگان خود را وسیع تر کنید
وزن، وزن، وزن
یکنواختی را به هم بزنید
دردسرهای بدون دردسر شعر گفتن
گسست زبان و عاطفه
فعلاً خوب بخوانید
باز هم بخوانید و کمتر بنویسید
دادو ستد تصویر و روایت
خیال فدای زبان شده است
قواعد وزن و قافیه را مطالعه کنید
تضاد موسیقی و زبان
جیرجیرکی با پاهای ارغوانی
چرا شعر محاوره؟