بهمن بنی‌هاشمیزندگی نامه
بهمن بنی‌هاشمی، دانشجوی سال آخر دکتری رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی، شاعر و منتقد ادبی است.

کتاب ها
تصحیح دیوان وهاج خوانساری
درخت‌های باران‌دیده (پژوهش و گزینش رباعیات سبک هندی)