مهدی بهارزندگی نامه
شاعر - ترانه سرا - نویسنده - پژوهشگر - منتقد ادبی و سینمایی- نمایشنامه - مشاور فیلنامه - خواننده -
کارشناسی زبان و ادبیات پارسی

سوابق تدریس:
وزن و عروض و قافیه
نقد ادبی در کانونهای ادبی
سبک شناسی نظم و نثر
موسیقی شعر
صور خیال
حافظ‌خوانی
سعدی‌خوانی
تحلیل و بررسی مثنوی معنوی مولانا
گفتگوهایی درباب رندی ی حافظ
ادبیات - تاریخ - جغرافیا _ ریاضیات

سوابق ادبی - هنری:
دبیر دفتر شعر و ادب اسلامشهر از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳
عضو شورای شعر اسلامشهر از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴
عضو کانون نمایش اسلامشهر ۱۳۷۶
مسئول انجمن ادبی سایه ۱۳۸۵
مسئول انجمن ادبی قلم
شرکت در پروژه فیلمهای کوتاه: تقسیم ۱۳۸۷ ( به عنوان بازیگر)-
تقدیر شده از جشنواره فیلم کوتاه کوه نور آمریکا
آسانسور ۱۳۹۵ - تقدیر شده از جشنواره فیلم کوتاه لندن
به عنوان بازیگر و دیالوگ نویس
تئاتر طاهر در بخش جنبی جشنواره تئاتر فجر ۱۳۷۹( بازیگر)
ویراستاری در پروژه کتابهای:
همپای صائقه( تاریخچه لشگر ۲۷محمد رسول الله)
وقتی که کوه گم شد( فیلمنامه ای درباره احمد متوسلیان)
گردآوری آثار شهدا در کنگره سرداران شهید لشگر ۲۷ محمدرسول الله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱
داور و دبیر اجرایی کنگره سراسری ادبی هنری نسیمانه ۱۳۸۲
نفر سوم کنگره شعر شهدا ۱۳۸۰
نفر اول مسابقات صداآزاد رادیوجوان در بخش ترانه سرایی۱۳۹۴
عضو گروه کر همسرایان ملی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲
عضو گروه کر پارسیکُر ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶
نفر چهارم مسابقه صداآزاد در بخش خوانندگی پاپ ۱۳۹۴
همکاری به عنوان خواننده و نویسنده در برنامه بهارانه رادیو جوان (نوروز ۱۳۹۵)

نقد ها
ترتیب و تصویر
پی ریزی زبانی
التماس تغییر و تعمق
توانایی در تغییر
دیگر باید از ایراد وزنی جدا شوید
ابزار نوشتن
دقت و دقت و دقتِ بیشتر
شروع خوب
دوره ی گذار
اهمیت شروع
تصویر نو،نگاه نو می‌خواهد
تناسب درون و برون
بسته های ناهمگون
نگاه نو،زبان نوین است
حرکت عنصر مهم رفتن
شروع خوبی‌ست
ثبات در رفتن
موزون و مخیل و مقفا
حدیث کوتاهی‌
کماکان مطالعه و مطالعه
تکاپوی شدن
انتخاب درست برای شروع
زبان و اهمیت نوشتن
یک‌خطی و یک‌دستی
متن یا شعر
شروع بی‌تکرار
پرنده‌گی در تصویر
طنز یا تلخ
دلایل بی دلیل
کندن از کنده
شعر کوتاه و شعر ناقص
چارچوب شعری
مبانی لذت خوانش و نوشتار
و هنوز تلاش و تلاش
یک آغاز
گذار زبانی
گنگی حاصل از انتقال ناقص
بیت‌های بی انجام
آغاز و انجام
زیبایی ِ زیبایی
فصل پرواز
بی‌نظمی منظم
تصویر در تصویر
طرح نو
قدم بعدی
حذفهای نابجا
اکسیر کلام
مکاشفات بی‌پایان
پس سخن کوتاه باید
ترکیب نو.ضعف یا قدرت
جالب این نیست
تمرین در یک قالب
مطالعه مطالعه مطالعه
در تکاپوی شدن
هیچش کناره نیست
تکرار لذت در بی تکراری ست
نقش واژگان در آشنایی زدایی
کارکرد سکانس‌های کوتاه
پرورش شوق
عصاره ی ادبی
ترانه و ترانگی
دقت در جزییات
فصل شکفتن
وزن خیال
مطالعه بزرگترین معلم است