مهدی بهارزندگی نامه
شاعر - ترانه سرا - نویسنده - پژوهشگر - منتقد ادبی و سینمایی- نمایشنامه - مشاور فیلنامه - خواننده -
کارشناسی زبان و ادبیات پارسی

سوابق تدریس:
وزن و عروض و قافیه
نقد ادبی در کانونهای ادبی
سبک شناسی نظم و نثر
موسیقی شعر
صور خیال
حافظ‌خوانی
سعدی‌خوانی
تحلیل و بررسی مثنوی معنوی مولانا
گفتگوهایی درباب رندی ی حافظ
ادبیات - تاریخ - جغرافیا _ ریاضیات

سوابق ادبی - هنری:
دبیر دفتر شعر و ادب اسلامشهر از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳
عضو شورای شعر اسلامشهر از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴
عضو کانون نمایش اسلامشهر ۱۳۷۶
مسئول انجمن ادبی سایه ۱۳۸۵
مسئول انجمن ادبی قلم
شرکت در پروژه فیلمهای کوتاه: تقسیم ۱۳۸۷ ( به عنوان بازیگر)-
تقدیر شده از جشنواره فیلم کوتاه کوه نور آمریکا
آسانسور ۱۳۹۵ - تقدیر شده از جشنواره فیلم کوتاه لندن
به عنوان بازیگر و دیالوگ نویس
تئاتر طاهر در بخش جنبی جشنواره تئاتر فجر ۱۳۷۹( بازیگر)
ویراستاری در پروژه کتابهای:
همپای صائقه( تاریخچه لشگر ۲۷محمد رسول الله)
وقتی که کوه گم شد( فیلمنامه ای درباره احمد متوسلیان)
گردآوری آثار شهدا در کنگره سرداران شهید لشگر ۲۷ محمدرسول الله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱
داور و دبیر اجرایی کنگره سراسری ادبی هنری نسیمانه ۱۳۸۲
نفر سوم کنگره شعر شهدا ۱۳۸۰
نفر اول مسابقات صداآزاد رادیوجوان در بخش ترانه سرایی۱۳۹۴
عضو گروه کر همسرایان ملی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲
عضو گروه کر پارسیکُر ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶
نفر چهارم مسابقه صداآزاد در بخش خوانندگی پاپ ۱۳۹۴
همکاری به عنوان خواننده و نویسنده در برنامه بهارانه رادیو جوان (نوروز ۱۳۹۵)