مجتبا صادقیزندگی نامه
شاعر، نویسنده و روزنامه نگار/
برنده کنگره‌ها، نشست‌ها و جشنواره‌های مختلف ادبی از 1375 تا هنوز/
داوری بیش از پنجاه مسابقه و رقابت ادبی، از دانش‌آموزی و دانشجوبی تا آزاد/
تالیف‌ مقالات و نقدهای متعدد در مطبوعات/
و....

کتاب ها
از دوست داشتن در تمام جهان/ نشر سوره مهر ۱۳۸۶
شعربازی / نشر اقلیما ۱۳۹۲
شلیک هوایی / نشر شانی ۱۳۹۴
چهار / رباعی‌های عاشقانه/ نشر آسا ۱۳۹۵نقد ها
منتهی به جاودانگی
مقید به بی‌قیدی
سپس هرس هرزرویه‌ها
کافه‌ای آنسوترک
مزه‌ی آب لجن
گذارنده در گذار
احساس‌کشی با خنجر ابرو
رسوخ و رسوب بدعتی شایا
پس از حشر و دیدها و نشر و شنیدها
مقدمه‌ی بسیط بر بساط نقد
معضل کم‌ کلمه داشتن
شعرزیستی در دنیای اقتصاد
خدشه به خود
کمیت بالغ در تنگناهای مدام
این ـهـ و این ــحـ
شاعر در میانه‌ی واژه‌گردانی
آن شنونده‌ی عزیز
سفر با ساک نبسته
خط و ربط‌های خودزا
محتشم حیدری قمی
تکنیک راه انداختن درخت
زندگی غزلی‌ست مردف
مربع/ حرف بی‌ربط/ مربع
زاده‌ی قریحه‌ی وافر
در آوردن ادای م.امید
جای پای آرایشگر
روایت روابط مدیر و منشی
مُطلع از مَطلعم
اتراق در زلف پیشینیان
سیاهی‌های دو سپید
طوفان نیم‌خیز
الکل و ابر و آنی
لطفا فَعَلَ، فَعَلـٰا، فَعَلوُا
نسبت شجره‌نامه‌ای
کرونانوشت چندم
سال که نو شد، راه عوض کن!
کلیشه‌ی شعر و حرف‌های همیشه‌‌اش
سومی ستودنی‌تر
از نمی‌نشیند تا نمی‌شیند
شتابناک و شیش و هشت
ریختار فیلمیک متفاوتین
چسباندن ته متن
این صدای دیگران است
سه گاه بی‌گاه
له شدن تاکسی نارنجی زیر چرخ‌دنده‌ آسیاب برقی
بام، خانه، خیابان
نقص شش‌دانگ
همانند همانندنویس‌ها
شیرجه در سطر چهارم
رفتن روی ردهای رفته