صالح دروندزندگی نامه
صالح دُروند، غزل‌سرا، کارشناس ادبی و مدرس دانشگاه، سال 1360 در گرگان متولد شد. وی از سال 1378 شروع به فعالیت ادبی کرد و از همان ابتدا به سرودن شعر در قالب غزل پرداخت. عمده فعالیت و مطالعات وی تاکنون پیرامون همین قالب شعری بوده است.

نقد ها
چند نکته در باب قالب
بازیِ برد - باخت
تهي از طراوت و تازگي
این غزل آن دارد!
چرا باید این شعر سروده می‌شد؟
حیران و سرگردان
هرچه تازه‌تر بهتر
تو خود دلیلِ حیرتی، هان!
مرکبِ چموشِ وزن
قابِ آخر
شکستِ واحدهای بزرگ از واحدهای کوچک
این‌طوری می‌شود؛ اگر آن‌طوری باشد!
دو نکته
مرز میان شوخی و جدّی
قدرتِ ریسک‌پذیری
نبردِ خیر و شر
با طمأنینه
چند قرن دیرتر
گام اول
جابه‌جاییِ متن و مقدّمه
چه کرده‌اید و چه نکرده‌اید
مانند شاعرهای غمگین
از بیان خبری تا بیان ادبی
ایستا؛ بدون حرکت و تکان
چیزی بگویید که ارزشِ گفتن داشته باشد
شعرِ شما، شعرِ شما نیست!
چرخشِ دایره‌وارِ شعر
فخر بر افعالِ ماضی
مهمانِ ناخوانده
اما این همۀ ماجرا نیست
خوبِ بد
در سنگلاخِ تکلّف
جهان‌های موازی!
حرکت در طول و عرض
از روی دستِ دیگران
این جانِ کهنه
ظرفیت‌های پنهان
حقیقتِ تلخِ ماجرا
این «او» کیست؟
در برگریزِ تکرار
معمای شعر
گرفتارآمدن در دامِ قافیه و وزن
رازهای مگو
ورود به دنیای شگفت‌انگیز هنر
هم درون را هم برون را بنگریم!
سهمِ شاعر کجاست؟
قصیدۀ غزل‌پوش
جهان قطعه‌قطعه‌ای از نظم و شعر
شعرهای زندگی
در مذمّتِ در صف ایستادن
بر دوراهیِ بیم و امید
شعرِ بی‌فرم؛ شعرِ بی‌فرجام