علیرضا لبشزندگی نامه
متولد 1360 قم
کارشناس ارشد جامعه شناسی از دانشگاه اصفهان
شاعر، نویسنده، منتقد، طنزپرداز، کارتونیست

کتاب ها
«خنده در مراسم تدفين»مجموعه شعر و طرح ، 1388، انتشارات سوره مهر
«نسكافه‌هاي بعد ازظهر» مجموعه شعر سپید ، 1388، نشر فصل پنجم
«مرثيه‌اي براي گمگشتگي» مجموعه شعر سپید ، 1389 ، نشر دفتر شعر جوان
«كافه خنده» مجموعه نثر طنز ، 1389، انتشارات سوره مهر
«کافه عشقه» مجموعه طنز 1392 ، انتشارات مروارید
«شکرپاش1 و2 » آنتولوژی طنز مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی، 1392، کتابنشر
«داستان های کوتاه طنز» بررسی داستان های طنز جوان کشور، 1390، انتشارات سوره مهر
«لاف تو شک» مجموعه نثر طنز. 1392 کتابنشر
«اشتباه طنز آمیز» ، نثر طنز. 1392 . نشر قاف
«کبریت کم خطر» مجموعه نثر و داستان طنز،1394، نشر سوره مهر
«بی سر و ته» مجموعه نثر طنز، 1394، نشر قاف
« آخرین زلزله تهران» مجموعه شعر سپید، 1395، نشر چشمه
«بوطیقای شیطان» مجموعه داستان ، 1396، نشر ققنوس
«لطیفه های زیرخاکی» مجموعه پنج جلدی بازنویسی لطیفه های طنز کهن، 1395 ، انتشارات مدرسه

جوایز
1. برگزیده جشنواره بین المللی شعر فجر در بخش شعر سپید سال 1387
2. برگزیده جشنواره سراسری طنز مکتوب در بخش داستان سال 1391
3. برگزیده جشنواره سراسری طنز مکتوب در بخش داستان سال 1388
4. برگزیده جشنواره سراسری طنز تهران در بخش نثر سال 1388
5. برگزیده جشنواره سراسری طنز مکتوب در بخش نثر سال 1386
6. برگزیده دوسالانه ادبی دانشجویان سراسر کشور در بخش پژوهش سال 1384
7. برگزیده دوسالانه ادبی دانشجویان سراسر کشور در بخش داستان سال 1382
8. برگزیده جشنواره سراسری دانشجویی مهرگان در بخش طنز سال 1383
9. برگزیده جشنواره سراسری سیب مراغه در بخش شعر سپید سال 1388
10. برگزیده جشنواره سراسری داستان اصفهان سال 1388
11. برگزیده جشنواره نشریات دانشجویی سه دوره
12. برگزیده جشنواره جوان ملی ایرانی در بخش شعر سپید و داستان
13. برگزیده جشنواره گام اول با کتاب نسکافه های بعد از ظهر در سال 1392
14. برگزیده جایزه ادبی شب های شهریور 1390
15. داوری دهمین جشنواره کتاب سال رشد آموزش و پرورش 1393
16. داوری جشنواره طنز سوره 1393
17. داوری جشنواره طنز دانشجویی زنجان
۱۸. داوری جشنواره ایران ساخت