مسعود میرقادریزندگی نامه
- دبیر علمی یک دوره از همایش فصلی به ساعت اصفهان
- عضو هیئت مؤسس کانون ادبی مهر
- مشاور کانون ادبی قند پارسی دانشگاه اصفهان
- داوری در جشنواره‌ی شعر قند پارسی دانشگاه اصفهان
-داوری بخش شعر کلاسیک در جشنواره‌ی ادبی ماورا
-همکاری با نشریه‌‌ی «صبح اندیشه»

کتاب ها
آثار ادبی:
مجموعه شعر «ملیحه»، انتشارات فصل پنجم
مجموعه شعر «سربازهای برنزی»، انتشارات فصل پنجم
«خوانش و تحلیل شعر معاصر»، آماده‌ی چاپ
نقد و بررسی مجموعه ترانه‌ی «جنون منطقی»، تألیف افشین یداللهی
نقد و بررسی مجموعه شعر «روی ساقه‌ی ترخون»، تألیف حمیدرضا وطن¬خواه
نقد و بررسی مجموعه شعر «تل عاشقان»، تألیف رضا گلابچیان
نقد و بررسی مجموعه شعر «کلاغ بعد از باغ»، تألیف حسین جلال پور
نقد و بررسی رمان «بیرون از گذشته، میان ایوان»، تألیف مهری بهرامی
نقد و بررسی کتاب «زبان‌شناسی ترانه»، تألیف حسین قلی‌پور و روزبه آزادی
بررسی رویکرد بینامتنی در مجموعه شعرهای «به عمق ماتم تهمینه» و «درست مثل شکستن»، تألیف مهدی ملکی دولت‌آبادی
سفر در سفرنامه‌ی اصفهان، تحلیلی بر ویدئوآرت «سفرنامه‌ی اصفهان»، ساخته‌ی رسول معرک‌نژاد
نگاهی به مجموعه غزل «می‌شکر»، سروده‌ی کبری موسوی قهفرخی
نقد و بررسی رمان «و چشم‌هایش کهربایی بود»، تألیف مهری بهرامی

جوایز
برگزیده‌ی جشنواره‌ی شعر فجر اصفهان
برگزیده‌ی جشنواره‌ی شعر جوان

نقد ها
ببین
انتقال عاطفه از دریچه‌ای نو
اتفاق خوب
بهشت برین ارث بابای من بود!
رفتار با زبان
خواندن-نوشتن
تعبیرها و ارتباط‌ها
به‌شرط...
امکان تخیل فعال
ترکیب و تلفیق
به این امید
بازتعریف
عمل و مهارت
احساس شخصی
پیشرفت
پیوندی ناگسستنی
بایستی عنوان کرد
متناسب و سازگار
دقت، کارورزی و مطالعه‌ی هدفمند
امکان موفقیت
در راه
تصویر‌کردن ادراک‌ها
توصیف-گزارش
چگونگی
رفتاری در نهایتِ آگاهی
پس ‌از این
هنر شاعری
عناصر شعر
شگفتی زبان شاعرانه
آزادی عمل
فردیت و اجتماع
ترجمان ناشایست
دیدار
تجربه‌گرایی
کلیشه‌های شخصی و اجتماعی
تفاوت
سلسله‌ای از معناها
احساسات
طرح زدن دنیایی تازه
شعر یک تجربه
معادله‌
منطق بایسته
باید که بیایی شعر با هر روشی، زوری؟
انتظار
شاید وقت آن رسیده باشد
در حریم عشق نتوان دم زد از گفت و شنید/ زان‌که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش
تمایز
چگونگی پرداخت پدیده‌ها و تجربه‌ها
شعر نو؟
حقیقتی جدید
ادامه‌ی این مسیر
پیش از هر چیز
گزارش
عدم کامیابی
بی‌نشان
دلنوشته‌ها
نظام مستقل
ایده-اجرا
از رهگذر فضاسازی
تخیل و بیان
کشف معناهای پنهان
علاوه بر علاقه
امکان
به وجود آوردن
ابزار کار
توجه بیشتر
سازه‌های زبانی
نگریستن به هستی
عاطفه و معنا
این کجا و آن کجا
در راه شاعری
سطح تخیل
نقل
چرخ‌دنده‌ها
تخیل فعال
انتقال
گام‌های رو به جلو
انتخاب
توصیف و گزارش
ضرورت‌های زیبایی‌شناختی
مفاهیم و صفت‌ها
نگاه تازه و تخیل
ارتقاء
سرلوحه
نظم و توالی
بی‌تفاوت
جزء از کل
مطالعه و کارورزی
عضله‌ها، عصب‌ها، مفصل‌ها
بهره‌گیری
به زبان شعر
منثور
سیر زمان در زبان
نثر پلکانی
اتصال
مخاطره
پیش‌ازاین
پیش‌زمینه‌های ذهنی
تأویل
آینده‌ای نزدیک
انگیختگی
مهارت
زیرساخت
ساخت
بی‌تعارف
ترجمه‌ی ذهن
حلقه‌ی آخر
رعایت وزن و قافیه
پیش‌شرط
پیدایش خودآگاهی
حرکت گام‌به‌گام
کنش شعری
اندیشه
مفاهیم
بندهای گسسته
مقام شعر
گام دوم
بلندی و کوتاهی خطوط
سلسله کنش‌ها
چرایی
منطق اتفاق‌ها
پالایش
کشف و ایجاد
دقت در انتخاب واژگان
موضوع روز
مقدمه
اجتناب‌ناپذیر
عواطف و احساسات
ترجمان نگاه
شعر، نظم، متن، قالب
بازتاب
آنچه می‌نویسیم
کارورزی
جان متن
پیش‌شرط
ماندگاری
صدای قافیه
ناشناخته
شناخت
تجلی
گره‌ خوردگی عاطفه و تخیل
نتیجه‌ی دید ما
فرصت تعلیق
از این نوع نگاه
توجه بیشتر
علاوه برعلاقه و استعداد
نسبت با شعر
دریچه‌ی دید
زبان ادبی
توجه
ذهنی‌گرایی
تجلی خیال
بیش از آن‌که با شعر مواجه باشیم...
جهان شما
نقش رسانایی زبان
انسجام روایی و وحدت طولی
در راه جزءنگری
نظام کارا
شرح گزارش‌گونه
تکرار
فرزند زمان خود
تأویل‌پذیری
پیش‌زمینه‌های فکری
در اختیار قافیه و ردیف
طنز، شوخی، تمسخر
نامعین
خود شعر
گامی به عقب
روابط علت و معلولی
فرمول‌ها
جغرافیای معنایی متن
لااقل‌ها
تصویرها و تعبیرها
کیفیت هنری
کلیشه‌ها
تحمیل واژه
شعر دیروز-شعر امروز
اختیار ذهن سراینده
انتقال پیام
جان هنر
رگه‌هایی از کنش‌های شعری
هدف
جهان سراینده
در رابطه با...
شاعر امروز
ظرافت‌های بیان شاعرانه
در راه بهتر سرودن
رفتار با زبان
به‌سوی بیانی شایسته‌تر
فضاسازی و تصویرگرایی
تقابل با خلاقیت
تعیین تکلیف
پیش‌متن‌ها
عدم زبان‌آگاهی
انسجام/ آشفتگی شعر
خلاقیت و نوآوری
انسجام
روساخت و زیرساخت متن
ریشه‌ی تخیل
بازتعریف
عنصری حیاتی
درک شاعر
ایجاد شگفتی
ساده نگذریم
تناسب معنایی و لفظی
اختیار متن
چنان‌که...
گام گذاشتن در راه سرودن
تبلور جهان ذهنی
رابطه‌ی شاعر با زبان
فضاسازی
چگونه می‌توان؟
حرف‌ها
الفبا
بار امانت
احساسات بدیهی
نتیجه‌گیری
ظرفیت‌های معنایی
بسط روایت
تک‌تک واژه‌های متن
اهمیت زبان‌آگاهی
وقتی نمی‌دانم چه می‌خواهم بگویم
حکم قافیه
ظرافت‌های بیانی
اشاره‌ها
منطق روایی و شبکه‌های مفهومی
کیفیت فنی متن
شمع و پروانه؟
تصوير در شعر
در نظر شاعر
چم‌وخم بیان
امید
دقت بسیار
اجزای سازنده‌ی متن
از این وادی...
لطفاً توجه بفرمایید
توجه
تأمل بیشتر
ادبیت
زمانه‌ی خود‌
کارکرد ادبی
خط و ربط
پرسش بدون پاسخ
تجربه‌ی شخصی
نوع بیان
گام اول
گذشتن از گذشته
ممارست
نیت خیر
اجرا
آفرینش و هنر
بخوانیم، بنویسیم
بیان و فرهنگ
شعر، ابزار، موسیقی
دقیق-درست
انسجام
انگشت‌های یخ زده‌ام ده مهاجرند
ارتباط
چگونه دیدن؟
دلالت و روایت
هنر و تفنن
نوع بیان و خلاقیت
به این امید که...
صدای سراینده یا وزن عروضی؟
به سوی بیانی پیشرفته‌تر
درنگ
رباعی، بیان، درون‌مایه
ارتباط ارگانیک میان اجزا و کل متن
دیروز و امروز
روایت غیرشخصی
اندیشه و هنر
پوشانندگی معنا
دقت و پیشرفت
تجلی منطقی کنش‌ها و واکنش‌ها در متن
مفهوم عالی
نگاه و بیان
نگاه فردی مؤلف
غنا و ارزش هنری
توضیح
ممارست تا رسیدن به مطلوب
کنش و واکنش
سرگردانی زمان و زبان
دقت و جدیت بیشتر
دلالت‌های پنهان و آشکار
منطق شعری و توجه به جزئیات
آغاز خوب، مسیر دشوار
زیرساخت‌های متن
حاکمیت قافیه
چرا ریخت به هم؟
شعار
ایده و اجرا
گزینش، چینش و ارتباط تک تک اجزای متن
بیا ره‌توشه برداریم
توضیح و نتیجه‌گیری
متن، نظامی کارا
تمرین نوشتن
ضرورت جزء‌نگری و عینی‌گرایی
ذهن، تصویر، معنا
نتیجه‌ای جز ترجمانی الکن...
پردازش تصویری
غربال وجود هنرمند
شعر رسانه‌ای پیام‌رسان یا...
ترجمان گنگ ذهن
بازتاب انسجام ذهن در متن
دیروز_امروز
ارتباط اجزای متن
احساسات موزون
‌نوع بیان
زیست‌جهان و فردیت هنرمند
نقل یا بازنمایی
پریشانی
ذهنی‌گرایی و کلی‌گویی
پرداخت متنی
مسیر نادرست
دور از ذهن
ننگرد پیمانه را گر گشت نقل
اهمیت نوع بیان
طنز یا شوخی
اتفاقِ نیفتاده
موج موج معنا
معنای سرگردان
دلالت گری و دلالت پذیری
حرکت ناتمام
آیا کلام آهنگین...
گام به گام
قافیه یا ایده
با زبان بیگانه
در میانه ی راه
در میانه ی راه
در میانه ی راه
در میانه ی راه
ترجمان گنگ اندیشه
شعر یا شعار
از شرح تا شعر