جواد چراغیزندگی نامه
جواد چراغی_متولد ۱۳۶۸/۷/۷_زنجان_غزل سرا_

_دبیر و موسس نخستین کانون شعر و ادب دانشگاه پیام نور استان زنجان۱۳۹۰
_رئیس انجمن ادبی اشراق زنجان
_دبیر کارگاه های نقد شعر هفتگی انجمن ادبی اشراق از سال ۱۳۹۵
_دبیر علمی جشنواره شعر مادر بهار ۱۳۹۵
_دبیراجرایی دهمین جشنواره شعر و قصه استان زنجان۱۳۹۷
_عضو هیات تحریریه مجله ادبی بایرام
_برگزیده سومین جایزه ادبی ملک الشعرای بهار ۱۳۹۷
_دبیر علمی نخستین جشنواره ملی ترنم سلامت ۱۳۹۹
_داور جشنواره شعر دانشجویی دانشگاه های استان هرمزگان در شهرستان‌پارسیان ۱۳۹۸
_برگزاری کارگاه تخصصی نقد شعر در شهرستان‌میناب(بندرعباس)۱۳۹۸
_برگزاری نخستین برنامه بزرگداشت شاعران در قید حیات استان با عنوان شاعر ماه ۱۳۹۷
_برگزاری بزرگداشت حسین منزوی در استان زنجان۱۳۹۶
_عضو شورای سیاستگذاری و اجرایی نخستین دوسالانه جایزه حسین‌منزوی ۱۴۰۰
و...جوایز
برگزیده بیش از ۵۰ جشنواره شعر در سطوح استانی،ملی و بین المللی از جمله:
_ هفتمین دوره جایزه شعر ژاله اصفهانی در لندن
_ یازدهمین جشنواره شعر و داستان سوره در سنندج
_پنجمین جشنواره ملی شعر بسیج در زاهدان
_ کنگره شعر رضوی در کرمان
_سومین جایزه ادبی تبریز
_و...