علیرضا بازرگانزندگی نامه
تولد: ۱۳۵۰ زنجان
تحصیلات: مهندسی عمران
سوابق ادبی:
آغاز فعالیت‌های ادبی از اوایل دهه‌ی هفتاد
تاسیس و مدیریت انجمن‌های ادبی در زنجان
مدیریت صفحات ادبی مطبوعات در زنجان
انتشار شعر و نقد در مطبوعات
برگزاری کارگاه‌ آموزشی شعر و نقد در زنجان
انتشار مجموعه‌ی شعر «سر در نمی‌آورم» در سال ۱۳۸۰
مسؤول واحد ادبیات حوزه هنری زنجان سال ۱۳۸۰
داور جشنواره‌های شعر استانی و کشوری
ترجمه‌ی شعر و داستان کوتاه از زبان فرانسه

کتاب ها
سر در نمی آورم (مجموعه شعر) - نشر شولا - تهران - ۱۳۸۰نقد ها
نام شعر چیست؟
فرکانس تنهایی
دعوت به دخل و تصرف شاعرانه
مثلث متساوی الساقین
طنین صدای زن
تلمیح منجر به اطناب، نقضِ غرض است
شعر از کجا شروع می شود؟
نسبت طول بر عرض در شعر
اختلال در استدلال
قیافه نه قافیه
بازی با خودِ کلمه
مجال و جمال تکرار
فرمول و فرمِ لو رفته
هر توضیح یک آسیب است
کاری آماتور یا کاریکلماتور!؟
عدد و مدد
از مصائب شعر کوتاه
هیجان‌نمایی با هیجان‌زدایی قابل جمع نیست
روابط سر در گم، ساختار آشفته
رؤیت و روایت
مزایا و معایب تکرار
وجه شبه موجّه
زمینِ بازیهای زبانی چه ابعادی دارد؟
خانه‌ی فعل کجاست؟
کلمات همگن، بافت یک‌دست
واج‌آرایی: موسیقی متن شعر
قرضِ بی‌غرض
امر به ایجاز، نهی از اطناب
تداعی صوتی: فرصت یا تهدید؟
فرصت‌طلبی و فرصت‌سوزی
نسبتهای روا و ناروا در شعر
از مرگ تا خودکشی
خنجر کند و خون شعر
و امّا و
اتفاق یک‌ بار می‌افتد.
معانی ضمنی و عوارض جانبی
دقت در مجاورت کلمات
گفتی یا گفت
از چه تا چگونه
تشویش وزن
اهمیت ترتیب بخشهای شعر
تکرار
ریتم روایت
ارجاع
مواظب افزایش وزن باشیم
در عیب و هنر خشخاش