علیرضا بازرگانزندگی نامه
تولد: ۱۳۵۰ زنجان
تحصیلات: مهندسی عمران
سوابق ادبی:
آغاز فعالیت‌های ادبی از اوایل دهه‌ی هفتاد
تاسیس و مدیریت انجمن‌های ادبی در زنجان
مدیریت صفحات ادبی مطبوعات در زنجان
انتشار شعر و نقد در مطبوعات
برگزاری کارگاه‌ آموزشی شعر و نقد در زنجان
انتشار مجموعه‌ی شعر «سر در نمی‌آورم» در سال ۱۳۸۰
مسؤول واحد ادبیات حوزه هنری زنجان سال ۱۳۸۰
داور جشنواره‌های شعر استانی و کشوری
ترجمه‌ی شعر و داستان کوتاه از زبان فرانسه

کتاب ها
سر در نمی آورم (مجموعه شعر) - نشر شولا - تهران - ۱۳۸۰نقد ها
اجبار وزن
ساخت یکنواخت
ده درمان!
تعدد و تزاحم تصاویر
امان از اما
اختیار در نام‌گذاری، اجبار در نام‌گزاری
آغاز و پایان شعر
هوای حقیقت سرد است
تکرار و تداعی مِنّ و مِنّ
۳۰=۱۵×۲
فعل در تاریکی!
دروغ و داروغه
شطرنج سوسور
لف و نشر
دعوت به انضباط بیشتر
غیبت غیرموجه فعل
پایان بندی، قطعِ شعر نیست
آسیب و نصیبِ «این» و «آن»
نسبت شعر و خاندان نبوت
سطر و ساطور
شکّی شکیل
وَ
رعایت نوبت
انبوه جملات خبری
سه زندانی، سه زندان‌بان
بارداری ناخواسته‌ی معنا
پایان بندی: هم فرصت، هم تهدید
نام شعر چیست؟
فرکانس تنهایی
دعوت به دخل و تصرف شاعرانه
مثلث متساوی الساقین
طنین صدای زن
تلمیح منجر به اطناب، نقضِ غرض است
شعر از کجا شروع می شود؟
نسبت طول بر عرض در شعر
اختلال در استدلال
قیافه نه قافیه
بازی با خودِ کلمه
مجال و جمال تکرار
فرمول و فرمِ لو رفته
هر توضیح یک آسیب است
کاری آماتور یا کاریکلماتور!؟
عدد و مدد
از مصائب شعر کوتاه
هیجان‌نمایی با هیجان‌زدایی قابل جمع نیست
روابط سر در گم، ساختار آشفته
رؤیت و روایت
مزایا و معایب تکرار
وجه شبه موجّه
زمینِ بازیهای زبانی چه ابعادی دارد؟