علی رضا احرامیان پور

نقد ها
بسیار امیدوار کننده...
ترانه ای بیش از حد ساده
زبانی که یکدست نیست
شعری که در یک بیت تمام می شود
هرچه در ذهن شماست لاجرم به مخاطب ابلاغ نمی شود
خانه را از پای بست آباد کنید
لازمه آشنایی با عروض شعر
کار سختی در پیش گرفته ای
لقمه را دور سر پیچانده‌ای!
"دواسبه در پی" نوآوری و بهتر شدن
رسانایی شعرت را بیشتر کن!
محور عمودی را دریاب
به جزییات بیشتر توجه کنیم!
دیدگاه شاعرانه
سرودن بیت از آخر به اول اشتباه است
انتظاری که برآورده نشد
بیت‌هایی که از آخر به اول سروده شده‌اند
شتاب‌تان را چند برابر کنید
شعری موفق در تصویرآفرینی
رباعی را در اندیشه و محتوا کوچک نشمریم
شعر، خلق لحظه‌های کوتاه اما فراموش نشدنی است
انگار حرف مرد یکی است
خشت اول بنای شعر کلاسیک
بیان صحیح و فهم درست اولین انتظار مخاطب شعر است
برداشت مخاطب مهم است!
سختی کار در شعر آیینی دوچندان است
حواست به نبض شعرت باشد!
بنیان شعر کلاسیک بر وزن و قافیه است
روز به روز بهتر و شاعرانه‌تر!
باید به ذائقه مخاطب امروز بها داد
با دیوارهایی شکسته و ترک‌خورده چه کنیم
بیش از اینها بر خود سخت بگیر!
راز ماندگاری و جذابیت شعرها را بیابیم
تنها بیت‌ها و مصاریع ناب به ذهن می‌مانند
چگونه متفاوت بنویسیم
یک اتفاق نادر در ادبیات!
سخن نوآر که نو را حلاوتی است دگر
هر شعر محاوره، ترانه نیست
عدم تناسب زمان فعلها، روایت را مختل می‌کند
از قرنها تجربه شاعری دیگران بهره ببریم
کار سختی در پیش گرفته‌اید اما امیدوار باشید
پیوندهای لفظی و معنوی میان واژگان
صداقت در این شعرها موج می‌زند
تلاش کنیم تا دنیای شعرمان وسعت داشته باشد
سه شعر با سه طعم مختلف
برای موفقیت تلاشی دو چندان لازم است
باید توجه عمیق‌تری به اندیشه در شعر داشت
خسته نباشی شاعر!
واعتصموا بالتخیل و التصویر !
شعرهایی که مخاطبانش قرنهاست در بین ما نیستند