به‌علاوه نقد

 بایدها و نبایدهای شعر مذهبی
 مقاله ای ارزشمند از جناب محمدکاظم کاظمی بخوانید به باور من مهم‌ترین ضرورت برای یک شاعر جوان مذهبی‌سرا، یک نگرش جامع و گسترده نسبت به این نوع شعر است. همان‌طور که دین ما در همه شئون زندگی، توازن و جامعیت را سفارش می‌کند، از شعر مذهبی هم انتظار می‌رود که همه ...
 سلام دوم
استقبال شما دوستان عزیز از سایت دلگرممان کرد. مایه ی خرسندی بنده و دوستانم در این سایت است که جمعی چون شما در کنار خودمان داریم.  همین استقبال در کنار اینکه ما در حال برطرف کردن همه ی ایرادهای فنی سایت هستیم شاید در برخی موارد انتشار نقدها و حتی عضویت بسیاری از شما را دچار ...
 دعوتنامه
همین که الان در این صفحه هستید یعنی اینکه ما باهم دغدغه ی مشترکی داریم. دغدغه ای دلنشین و دلنشان به نام شعر. آشنا شدن با شما مایه ی خرسندی و خوشبختی ماست.   ماجرا چندان پیچیده نیست. به همین سادگی ست که می بینید.  مدتها فکر کرده ایم. دغدغه ها و فکرهایمان را روی هم ریخته ایم تا ...