ترانه، فرزند ادبیات یا موسیقی؟ (بخش سوم) / احمد امیرخلیلیبخش سوم.

حال با شناخت اینکه شعر چه ویژگی هایی را دارد و شعر خوب چه ویژگی هایی را باید داشته باشد، به این نقطه خواهیم رسید که آیا ترانه خارج از معنایِ لغویِ آن می تواند به تنهایی گونه ای از شعر باشد یا خیر؛ ملزم به همنشینی با موسیقی است؟ برای این بحث نیاز به تاریخ نگاری کوتاهی از ابتدا تا دوره مشروطه و به صورت مفصّل تر از انقلاب مشروطه تا روزگار ماست. باید پذیرفت انقلاب مشروطه در تاریخ ایران مبدا مهم ترین تحوّلات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی از جمله هنر و همچنین شعر بوده است و نیاز به تمرکز و توجّه بیشتری جهت بررسی و تحلیل تاریخی دارد.

از ابتدایی ترین ترانه هایی که در طول تاریخ به دست ما رسیده،"گات"ها هستند. گات های زرتشت که یکی از کهن ترین ترانه های ایرانِ باستان و جهان بوده و بهترینِ نمونه قدمتِ نفوذِ شعر و موسیقی و ترانه در فرهنگِ ملیِ ما است. گات به معنای سرود است؛ سروده هایی که از دیرباز، آن را سخنانِ زرتشت دانسته اند و در برگیرنده پیام ها و آموزه ‌های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی او است. در مراسم های مذهبی و آداب رزم و بالاخره در زندگانی اجتماعی ایرانیانِ قدیم سهمی به سزا داشته؛ مجموعه ای از اشعار که به سبک نثر مسجع و شامل سرودهای مذهبی بوده و با آهنگ های خاص خوانده می شده است. برای نمونه گات ها در برگیرنده چنین فرم، اندیشه و کلامی بوده اند:

بشود که فرمانروایان نیک و پاک بر ما فرمانروایی کنند،

نه فرمانروایان بد و نادرست!

چه پاکی و راستی، از گاهِ تولد تا مرگ برای آدمی بهترین بخشش است.

بشود که چنین فرمانروایانِ نیک و پاک، برای خوشبختیِ ما در جهان فرمانروایی کنند...[1]

 

ردپای گات ها که در زبان پهلوی به گاث (گاس) تبدیل شده و در زبان فارسی "گاه" گفته می‌شود، در دستگاه‌های موسیقیِ امروزِ ایرانی به جای مانده‌ است، مانند: سه گاه و چهارگاه. این سرودها که در ابتدا به صورت نثر بوده، بعدها برای جلوگیری از فراموشی و تحریفِ مضامینِ آن ها به صورت منظوم و موزون درآمده است.

اما به طور کلی سرود، در متن اوستایِ زرتشت به مفهوم استماع به کار رفته و این کلمه به معنی وسیع تر نغمه، آواز، ترانه، خواندن مرغان و آدمیان را می رساند امّا در معنیِ خاص و معدود، به نغمه هایِ سنگین و موزون از نوع: بزمی، رزمی و حماسی، اخلاقی و اجتماعی، مذهبی و عرفانی اطلاق می شود که در اوستا به شکل سَرات Saraoto آمده است.

ترانه نیز دارای ریشه اوستایی تئورونه Tauruna است. که در پهلوی "ترانگ" یا "ترانک" و در فارسی بعد از اسلام "ترانه" تلفظ شده است. ترانه توسط خنیاگران و رامشگران ساخته شده و آن را همراه با ساز و آواز در مراسم های مختلف اجرا می کردند. از معروف ترینِ این خنیاگران "باربد" خواننده، سراینده و نوازنده دوره ساسانی بوده است که ابن خردادبه درباره او می‌نویسد:

او از مردم ری بود و با سخنانی موزون به همراه بربط، برای خسرو آهنگ‌هایی می‌ساخت که در آن، حوادثی را که دیگران جرأت بازگفتن آن را نداشتند، با زبان موسیقی و شعر بیان می‌نمود، که از آهنگ‌های باربد در ستایش پادشاه ۷۵ آواز بوده است.[2]

آنچه مسلّم است ترانه ها توسط خوانندگان و نوازندگان سروده و اجرا شده و از اشعار شاعران یا استفاده نمی شده و یا کمتر استفاده می شده است. در مقابلِ "خنیاگران" و "رامشگران"، گروهِ "قوّال" ها و "خوشخوان" ها بودند.[3] قوّال در مجالس سماع صوفیان، خواننده ای بوده است که ابیات سوزناک یا رباعیات و غزلیات عاشقانه را به آواز می خوانده و صوفیان به آهنگ او به سماع برمی خاستند و در این زمان در مجالس حال و ذوق صوفیان ابیاتی چند از مثنوی می خوانند (فرهنگ فارسی معین از اسرارنامه).[4] خوشخوان نیز به معنی سرودگوی، مغنی، آوازه خوانِ نیکو (ناظم الاطباء). خوش صدا و خوش آواز[5] ، از جمله وظایف آن ها این بوده است که شعر شاعران را غالباً در دربار با صدا و آواز خوش بخوانند چنین که حضرت حافظ می فرماید:

بساز ای مطربِ خوشخوانِ خوشگو

به شعرِ فارسی صوتِ عراقی

آنچه می توان نتیجه گرفت دو دسته از کلام به همراه ساز و آواز در مجالس بزم و رزم و سماع اجرا می شده است؛ یک سمت سرودی که توسط خوانندگان و نوازندگان ساخته شده برای همراهی با موسیقی، و در سمتی دیگر دسته ای از خوانندگان که وظیفه زیبا خوانی اشعار شاعران را بر عهده داشتند. بررسی و تمرکز نویسنده این سطور فقط و فقط معطوف به نوع برخورد با کلام در این دو حوزه است نه تفاوت های دیگر آن ها.

اما انقلاب مشروطه نقطه عطفِ اساسی ترین تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران است. در حوزه شعر اولین آثار ترجمه شده و ارتباط با ادبیات غرب و پس از آن نظریه نیما و تحولاتی که باعثِ بازنگری در تعریف ها و مبانیِ سرایش شد؛ شعر را دستخوشِ تحوّل و تغییرات بزرگی کرد. الیوت می گوید: "مهم ترین واقعه فرهنگی برای یک ملت، ظهورِ یک «فرم نو» در ادبیات ایشان است" و بی شک شعر فارسی بزرگ ترین تحوّل خود را با ظهور نظریه نیما، اندیشه های وی و فرم جدیدی که او با شعرش به نمایش گذاشت، تجربه کرده است. نیما و همپایان او بسیاری از دیدگاه های سنتی و کلاسیک را نسبت به شعر تغییر داده و نگرشِ تازه ای در مورد شعر در اختیار ادیبان و شاعران گذاشتند. اما اولین نشانه های تحوّل و تجدّد در ترانه و تصنیف موسیقی ایران، آنچه قابل اعتنا است را باید در آثار علی اکبر شیدا و عارف قزوینی و قبل از ظهور نظریه نیما جُست. علی اکبر شیدا با جنون عاشقانه ای که در سر داشت و اندک سه تاری که محض خالیِ نبودن عریضه همراه با کلماتی که از عشقِ زنی به نام مرضیه! در دل می پروراند، فرم جدیدی به تصنیف ها و ترانه زمان خود بخشید. محدوده شیداییِ شیدا از:

دلم را بردی مرضیه/ غم نخوردی مرضیه

ز مهوشانِ مُلک ری/ دلِ من از تو راضیه[6]

یعنی ادبیات کوچه بازاری و فولک بوده است تا آنجا که در قدرت و توانِ یک شاعر هم عصر خود می سراید:

در خمِ زلفِ تو از اهل جنون شد دلِ من

وندر آن سلسله عمری ست که خون شد دل من[7]

شاید همین نبودِ سواد و تعصب در سرودن شعر و نواختن ساز، باعثِ دل نشینی و ماندگاری آثار شیدا شده است. او که از دلش می سرود و می نواخت و می ساخت تا بر دل بنشیند، بدون هیچ تعللّی آنچه که به ذهنش خطور کرده را نوشته و نواخته است و همین باعث شده عده ای وی را اولین تصنیف ساز نوین ایرانی بدانند.

اما عارف قزوینی که متفق القول می توان گفت بزرگترین و تاثیرگذارترین تصنیف ساز دوره انقلاب مشروطه و سده اخیر است. اجراهای او طبق مستندات تاریخی پر شور و پرجمعیت بوده و در بین مردم طرفداران بسیاری داشته و هم چنان دارد. چه کسی در عصر حاضر می تواند ادّعا کند که تصنیفی از عارف را نشنیده است. او در جمع شاعرانِ هم عصر خود محبوب نبوده و تنها نشست و برخاستی با میرزاده عشقی داشته است. از دربار و درباری فراری بوده و در انزوایِ خود همواره همسو با جریان های اجتماعی-سیاسی روزگار آثاری را سروده و ساخته است. چه کسی می تواند ادّعا کند از کلام ساده این اثر به وجد نیامده یا لذت نمی برد:

از خونِ جوانانِ وطن لاله دمیده

از ماتمِ سرو قدشان، سرو خمیده

در سایه گل، بلبل از این غصه خزیده

گل نیز چو من در غمشان جامه دریده

چه کج ‌رفتاری ای چرخ...

عارف در دیوان خود و در مقدّمه‌ای بر این تصنیف، آورده‌:

"این تصنیف در دوره دوم مجلس شورای ایران در تهران ساخته شده ‌است. به واسطه عشقی که حیدرخان عمو اوغلی بدان داشت، میل دارم این تضنیف به یادگار آن مرحوم طبع گردد. این تصنیف در آغاز انقلاب مشروطه ایران بیاد اولین قربانیان آزادی سروده شده ‌است..."[8]

عارف به یاد اولین قربانیان آزادی قطعه ای می سازد و همسو با جریان های اجتماعی روزگار خود پا به پای دیگر شاعرانِ هم دوره خود حرکت می کند امّا واقعیت این است که این کلام در مقایسه با اشعار سیاسی-اجتماعی و ملی-میهنی شاعرانِ زمانِ او مانند: ملک الشعرای بهار، ایرج میرزا، ابوالقاسم لاهوتی، فرخی یزدی و.. کلام قابل دفاعی نیست امّا همراهی با ملودی و اجرای آن حتّا در حد زمزمه کردن، هر شنونده ای را سرِ ذوق می آورد. البته که عارف، خود در مورد تصنیف و تصنیف سازی عقیده داشت؛ "تصنیف نباید تحریر داشته باشد تا مردمی که صدا و تحریر ندارند بتوانند به راحتی از پس اجرای آن برآیند". عبدالله دوامی نقل می‌کند: "هنگام خواندن یکی از تصنیف‌های عارف تحریر داده‌ است و عارف به حالت قهر با او درگیر شده که چرا تحریر می‌ دهد." این نشان می دهد که تکلیف عارف با خودش و کلامش مشخص بوده، انتخابِ او بدنه و لایه سطحی مخاطب که بیشتر مردم عوام آن را تشکیل می دهند، بوده است. من در جایی نخوانده ام که عارف ادّعای شاعری داشته باشد اما: اگر ایرج میرزا او را به شاعری قبول ندارد و او را "تصنیف ساز" می خواند[9]، شاید حق دارد ولی از این نکته نباید غافل شد که عارف تصنیف را در حدِّ شعر تعالی داده است و یک مقایسه میانِ تصنیف های او و تصنیف های رایج در زبان فارسیِ قبل از او، این حقیقت را روشن می کند که عارف چه سهم عظیمی در شکل دادن به ادبیات ملّیِ عصرِ خویش و به ویژه در نوع تصنیف ها دارد.[10] در این میان صدایی دیگر از تصنیف سرایی به گوش می رسد، همچنان که خنیاگرانی چون عارف قزوینی به سرودن، ساختن و اجرایِ آثار خود مشغول اند، شاعران پا به عرصه تصنیف سرایی می گذارند تا همپای موسیقیدانانِ هم عصر خود آثاری درخور، هم در حوزه موسیقی و هم در کلام به وجود آورند. ملک الشعرای بهار "مرغ سحر" را که بی شک یکی از پنج تصنیف ماندگارِ سده اخیر است بر آهنگی از مرتضی نی داوود می سراید و با صدای ملوک ضرّابی و بعد با صدای قمرالملوک وزیری اجرا می شود. این تصنیف با اقبال قابل توجهی رو به رو شده و جریان تصنیف سرایی ایران شاهد اولین رگه های تشکیلِ به اصطلاح مثلثِ خواننده، آهنگساز و شاعر است. مرتضی نی‌داوود در خصوص این هماهنگی طی مصاحبه‌ای عنوان کرد که: شاید بیش از 20 مرتبه بنده برای مرحوم ملک الشعرای بهار آهنگ را نواختم و این آهنگ را ایشان حفظ کرده که بتواند در قالب این آهنگ چه شعری بگوید.[11]

ملک الشعرا تصنیف را در هر بند به صورت دو لَختِ مجزا می سراید. لَخت اول را با تمثیل ها و کنایات و استعارات شاعرانه و لَخت دوم را مستقیم و صریح و بی پرده با مضامین سیاسی-اجتماعی. بی شک بهار نیز با همه تجربه و کسوت خود در شاعری، میان نگاهِ شاعرانه و چند لایه خواص و سواد شنیداری و نگاه سطحی عوام نمی تواند مرزی را به حدّ اعتدال انتخاب کند و بعد از سرودن چنین بند شاعرانه ای؛ «ظلمِ ظالم، جورِ صیاد آشیانم داده بر باد» چنین بندی را می سازد؛ «از پی دزدی، وطن و دین بهانه شد»!(در تمام بندهایِ تصنیف این اتفاق تکرار می شود) کلامِ همراه با موسیقی همچنان در انتخابِ تعهّد به ادبیات یا فقط همراهی با موسیقی در نوسان و معلّق است امّا جریانِ تصنیف سرایی و ترانه سرایی ایران در حال گذار به سمت و سویی ست که شاعران به صورت جدّی پا به عرصه گذاشته اند و تصنیف و ترانه به صورت مستقل از موسیقی، خود دارای شان می شود امّا این کلام هنوز در ابتدای راه است...

 

[1]. برگردانِ موبد رستم شهزادی. ۴۸،۵.

[2]. نام‌نامه موسیقی ایران‌زمین. مهدی ستایشگر. انتشارات مؤسسه اطلاعات.۱۳۷۶.

[3]. در هر دو مورد استثنائاتی وجود دارد اما قاطبه خنیانگران و رامشگران از سروده های خود اجرا می کردند و قوّال ها و خوشخوان ها از سروده های شاعران.

[4]. لغت نامه دهخدا. علامه علی اکبر دهخدا. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

[5]. همان.

[6]. عالی جناب مهربان ترانه. ایرج دیهمی. ج 1. نشر نگاه.

[7]. همان.

[8]. دیوان عارف قزوینی. مهدی نورمحمدی. نشر سخن.

[9] . اشاره دکتر شفیعی کدکنی به این ابیات از مثنویِ "عارف نامه" در دیوان ایرج میرزا است:

کُنی با شعرِ بد عرضِ کیاست/ غزل سازی و آن هم در سیاست

تو آهویی، مَکُن جانا گرازی/ تو شاعر نیستی، تصنیف سازی!

[10]. با چراغ و آینه؛ در جستجوی ریشه های تحول شعر ایران. دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی. نشر سخن.

[11]. مربوط به مصاحبه ای است در سال 1355 که یک سرگرد شهربانی به نام مرحوم علی مبشر که نوازنده ویلن بود، در منزل نی داود با وی انجام داده است.
در تلگرام به اشتراک بگذارید
ارسال کننده مقاله : احمد امیرخلیلی
دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.